شنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۶
 
همه ویدیوهای مربوط به این برنامه را در اینجا ببنید

دژ دیجیتالی

استفاده از اچ تی تی پی اس

دژ دیجیتالی

کارت حافظه دوربین

دژ دیجیتالی

فیشینگ

دژ دیجیتالی

استفاده از اینترنت وای فای مجانی

دژ دیجیتالی

رمز عبور مطمئن

دژ دیجیتالی

خرید و پرداخت آنلاین

دژ دیجیتالی

نرم افزارهای تقلبی

دژ دیجیتالی

به روز رسانی نرم افزارها

دژ دیجیتالی

استفاده امن از ایمیل

دژ دیجیتالی

داشتن چند آدرس ایمیل مختلف
Video Collection: 
Youtube Title: 
HTTP
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
استفاده از اچ تی تی پی اس
Youtube Title: 
Memory Card
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
کارت حافظه دوربین
Youtube Title: 
Phishing
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
فیشینگ
Youtube Title: 
Free Wi-Fi
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
استفاده از اینترنت وای فای مجانی
Youtube Title: 
Password
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
رمز عبور مطمئن
Youtube Title: 
Online Shopping
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
خرید و پرداخت آنلاین
Youtube Title: 
Unsafe Software
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
نرم افزارهای تقلبی
Youtube Title: 
به روز رسانی نرم افزارها
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
به روز رسانی نرم افزارها
Youtube Title: 
Email Account Security
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
استفاده امن از ایمیل
Youtube Title: 
Multiple Email Accounts
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
داشتن چند آدرس ایمیل مختلف