پنجشنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۶
 

سه نقطه ها

سه نقطه ها، داستان یک خانواده ایرانی است که درگیر تکنولوژی و زندگی امروزیست و سعی می کند تا با مشکلات و موضوعات مختلف کنار بیاید و یا راه حلی برایشان پیدا کند. در هر قسمت، آنها وارد داستان های مختلف می شوند که نریتور حکایت و ماجراهای آن را تعریف می کند. 

اطلاعات برنامه

بخش: 
تفریحی