شنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۶
 

خانواده مدرن

فیل و کلاری ، والدینی که می خواهند یه رابطه آزاد، سالم و صادقانه با فرزندانشان داشته باشند. اما همیشه این کار آسانی نیست، مخصوصا با داشتن دختر نوجوانی که کمی زودتر از حدش، به سن بلوغ رسیده ، دختر وسطی که خیلی باهوشه ، و یک پسرغیر قابل کنترل و اما، پدربزرگ خانواده، با همسر زیبا و جوانی که یک پسر نوجوان از شوهر قبلی خود دارد. همگی باید با تفاوتهای فرهنگی ، اجتماعی و نسلی یکدیگر کنار بیایند. خانواده ای مدرن با اعضایی کاملا تا به تا...!

اطلاعات برنامه

بخش: 
سریال ها
روز: 
پنجشنبه ها
ساعت: 
۸ شب