شنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۶
 

از ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴

۲۰.۱.۱۳۹۴

شبکه فارسی۱ به زودی تنها بر روی ماهواره یاه ست قابل دریافت خواهد بود
از آنجایی که فارسی۱ همیشه در تلاش برای مهیا کردن بهترین کیفیت تصویری و تماشایی برای بینندگان است, این شبکه پس از تجزیه و تحلیل هزاران بازخورد و تحقیقات زیاد, از ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴  بر روی ماهواره هاتبرد غیر فعال خواهد گردید و تنها از طریق ماهواره یاه ست در اختیار بینندگان قرار خواهد داشت
ماهواره یاه ست تا به امروزارائه کننده بهترین کیفیت تصویری و قوی ترین سیگنال دهی بوده استمشخصات فرکانس فارسی۱ بر روی ماهواره یاه ست:

یاه ست:
فرکانس: ۱۱۹۵۸
قطب: عمودی
سیمبل ریت: ۲۷۵۰۰
اف ای سی۸/۷