فارسی 1

 

پنجشنبه, ۱۶ مهر ۱۳۹۴
 
آخرین خبرها
 • نسخه مهر ماه

  جدیدترین اخبار
 • نسخه شهریور ماه

  خبرنامه فارسی۱
 • شعله های هوس

  شروع پخش از تاریخ ۴ مهرماه ۱۳۹۴
 • تودورها

  شروع پخش از تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۴
 • نسخه مرداد ماه خبرنامه فارسی۱

 • چندشنبه با سینا

  شروع فصل جدید
آخرین ویدیوها
 • چند شنبه با سینا

  جمعه ها ساعت ۱۰ شب
 • فردا

 • شیخ و مریدان

 • دژ دیجیتالی

 • به نام زن

  پروژه به نام زن
 • فریحا

  از اول شهریور ماه در فارسی۱
 • خانواده ریچ

  شنبه ها از شبکه فارسی۱
راهنمای دریافت فرکانس
شبکه فارسی۱ :

ناینگ و جونگ