فارسی 1

چهارشنبه، ۸ مرداد ماه ۱۳۹۳
 
آخرین خبرها
 • فریحا

  برترین سریال ترکیه
 • خبرنامه تیرماه فارسی۱

 • داستان زندگی هوپ

  یک کمدی خنده دار آمریکایی
 • مسابقه نقاشی سرونو

 • خبرنامه ماهانه فارسی۱

 • بهزاد بلور

  مهمان چندشنبه با سینا قسمت ۳۵
آخرین ویدیوها
 • به نام زن

  ویدیو ۶
 • چند شنبه با سینا

  قسمت سی و هشتم
 • J۱ شو، برنامه موزیک

 • سه نقطه ها

  کاری از فارسی۱
 • خانواده ریچ

  شنبه ها از شبکه فارسی۱
 • استخوان ها

  دوشنبه ها ساعت ۱۰ شب
 • مسابقه عکاسی‌ســــــرونو

راهنمای دریافت فرکانس های

شبکه فارسی۱ :

هاتبرد
یاه ست

...ادامه ی مطلب